Dołącz do Nas

Agencja aktorów i statystów / Modelek i Modeli

Wypełni formularz aby dołączyć do naszej Agencji  

                    Informujemy, że agencja ma prawo do przyjęcia lub odrzucenia wniosku 
o                       o dołączenie do agencji w charakterze Aktora/Statysty lub 
                                    Modela/Modelki 
                    Uwaga od 1 Stycznia 2016 roku zgłoszenia przyjmujemy tylko 
                 z profesjonalnym portfolio .Osoby nie posiadające profesjonalne portfolio 
                   proszone są o przesyłanie zdjęć ,na których  jest jednolite tło .
                   W celu utworzenia konta pomyślnie, ważne jest zatwierdzenie (TAK) 
                    Oświadczeń i zgody we Formularzu i wypełnienie wymaganych danych
              


Imię i nazwisko (wymagane)

Data i Miejsce Urodzenia (wymagane)

Adres email (wymagane)

Numer Telefonu (wymagane)

Adres zamieszkania/ zameldowania (wymagane)

Doświadczenie

Zainteresowania (wymagane)

Interesuje mnie praca w charakterze MODELA /FOTOMODELA / PREZENTERA/ STATYSTY/EPIZODYSTY/HOSTESSY/TANCERZA/KONFERANSIERA/WIDOWNI DO PROGRAMU TV/ INNE(wymagane)

Chcę brać udział w castingach o charakterze FILMÓW / REKLAM/PROGRAMÓW TV / METRAŻOWYCH (wymagane)

Umiejętności TANIEC/ŚPIEW/SPORTY WALKI/AKROBATYKA/INNE?

Wymiary (wymagane)

Wykształcenie Aktorskie (Dotyczy Aktorów ) Szkoła i rok ukończenia*

Załącz Zdjęcia (wymagane)

(Profil)
(Sylwetka)
(bok)
(CV jeżeli posiadasz)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym do agencji Actor Agency, niezbędnych do dalszej współpracy .
(Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. O ochronie danych osobowych. ) (wymagane)

Oświadczam , że zapoznałem/am się z regulaminem dostępnym na stronie agencji Actor Agency
i biorę pełną odpowiedzialność za swoje czyny i formę przesyłania danych oraz z ich korzystania , oświadczam również , że pokryję koszty powstałe wyniku przyczyn określonych z winy Aktora/Statysty oraz nie będę toczył/a żadnego postępowania sądowego przeciwko Agencji Actor Agency i spółek z nią towarzyszącym .(wymagane)

Oświadczam , że dane zawarte w formularzu zgłoszeń do agencji Actor Agency , wypisane prze zemnie stanowią podkład prawny (są prawdziwe) i dotyczą tylko mojej osoby . W przypadku oszustwa lub bezprawnego wypisania nie swoich danych lub stwierdzenia w nich nie prawdziwości jestem gotowy według zapisu regulaminu w punkcie ( §2 ptk.5) zapłacić wskazaną kwotę na rzecz agencji Actor Agency.
(wymagane)

Z związku zapisem do bazy danych Agencji Actor Agency wyrażam zgodę na
-Przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeń do agencji Actor Agency moich danych i danych zgłoszonego dziecka .
- Mojego wizerunku ,wizerunku mojego dziecka zgłoszonego do agencji Actor Agency
Oświadczam , iż przyjmuję do wiadomości , że :
1. Administratorem danych osobowych wpisanym w formularzu i zebranych podczas castingu jest Agencja Actor Agency.
2. Moje dane , dane osobowe dziecka będą przetwarzane wyłącznie w celu wpisu do internetowej bazy danych i rekrutacji a także przesłane za zgodą do produkcji zainteresowaną twoim udziałem w danej produkcji .
3. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i danych swojego dziecka.
Ponadto wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie , pokazywanie i publikowanie mojego wizerunku we wszystkich mediach dla celów związanych z rekrutacją bez konieczności każdorazowego zatwierdzania (nie dotyczy ofert od produkcji itp.) . Wyrażam zgodę aby fotografie , filmy lub nagrania i dane wspomniane w regulaminie w zapisie ( §2 ptk.2) mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Agencji Actor Agency oraz wykorzystanie ich w materiałach promocyjnych (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych .)
4. Wiem , że dane osobowe moje , dziecka znajdują się w bazie Prywatnej Agencji Internetowej Zwanej Actor Agency (wymagane)

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego (tylko w przypadku nieletnich)

Telefon do Rodzica/Opiekuna(tylko przypadku nieletnich)

Załącz swój zeskanowany podpis (rodzica/opiekuna w przypadku nieletnich)** (wymagane)

*tylko w przypadku ukończenia szkoły **Załącz zeskanowany podpis, służy on do potwierdzenia regulaminu oraz zapoznanie się z oświadczeniami i wyrażenia zgody na utworzenie konta w agencji w przypadku nieletnich, prosimy załączyć podpis rodzica/opiekuna (Pole to jest wymagane do przesłania formularza) Formularz do pobrania/wydrukowania (wersja formularza do pobrania na komputer w przypadku problemu z wysłaniem formularza na stronie)

formularz zgłoszeniowy do agencji Actor Agency www.actoragency.waw.pl