Kariera

 

PL:

Actor Agency Polska, zaprasza do współpracy osoby, które będą częścią naszego zespołu.

Zostań prezesem agencji Actor Agency

Jak to zrobić ?

Prowadzisz firmę lub pracujesz w branży medialnej (produkcja tv, filmowa,reżyser,aktor)

a może miałeś w planach założyć własną agencję aktorską?.

Zrób to razem z nami. 

Nasza agencja jest już na rynku od 2015 roku, przez ten czas zebraliśmy spore doświadczenie i służymy pomocą w razie problemów.

Otwórz oddział naszej agencji w twojej miejscowości !

 • Z naszej strony otrzymasz logo oraz pozwolenie na reprezentowanie mienia agencji.
 • Jesteś prezesem, to znaczy nie ingerujemy w twoje decyzje, finanse oraz zatrudnione osoby
 • Agencje prowadzisz według własnych zasad.
 • Otrzymasz możliwość zmiany logo przy zostaniu nadal oddziałem agencji.
 • kwestie rozliczeniowe prowadzisz według własnej księgowości.
 • obowiązuje nas tylko klauzura poufności oraz zobowiązanie utrzymania struktury agencji.
 • Wzgląd do naszej bazy aktorów i statystów oraz modeli i modelek

Czego oczekujemy ?

 • Zaangażowania w prowadzeniu agencji
 • Dbanie o dobie mienie agencji
 • Utrzymanie struktury agencji
 • Własna strona www oraz mediach społecznościowych (np.www.actoragency.(miejscowość).pl , Facebook: Actor Agency (miejscowość) Instagram : Actor Agency (Miejscowość).
 • Utworzenie własnego regulaminu (trzymając się ogólnej polityki agencji)
 • Wiedzy w temacie prowadzeniu tego typu agencji
 • Organizacja i zarządzanie bazą aktorów i statystów
 • Obsługa korespondencji
 • Organizacji castingów i ich promowanie
 • Odpowiedzialności prawnej

Naszą propozycję, kierujemy do osób, które prowadzą własną  działalność gospodarczą. Wszystkie rozliczenia prowadzisz według własnej struktury rozliczeń.

Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z naszą agencją

E-Mail : firma@actoragency.waw.pl


En:
Actor Agency Poland invites you to cooperate with people who will be part of our team.
 
Become President of the actor agency
 
How do you do that?
 
You run a business or work in the media industry (TV, film, Director, actor)
 
Or were you planning on wearing your own acting agency?.
 
Do it with us.
 
Our agency has already been on the market since 2015, and we have gathered a great deal of experience for this time, and we are here to help you
 
Open a branch of our agency in your village!
 
You will receive the logo and permission to represent the agency’s property.
You’re the president. I mean, I don’t take your decisions, finance, and employees.
You drive by your own rules.
You’ll be able to change the logo when you’re still a branch of the
Billing issues are based on your own accounting.
We are only subject to confidentiality and the obligation to maintain the structure of the agency.
Our database of actors and extras and models and models
What do we expect?
Commitment to the agency

Taking care of the agency

Maintenance of the agency’s structure
Website and social media (e.g. www.actoragency.(miejscowość).pl, Facebook: Actor Agency (City) Instagram: Actor Agency (City).
Creation of its own rules of procedure (holding on the agency’s general policy)
Knowledge about running this type of agency
Organisation and management of actors and extras
Correspondence service
Organisation organisations and their promotion
Legal responsibility
Our proposal, we go to people who pursue their own business. All accounts are based on your own accounting structure.
 
Interested people are invited to contact our agency
 
Email: firma@actoragency.waw.pl , actoragency@usa.com 

the actor agency company TM